Česká xenofobie - obálka knihy

Česká xenofobie

Sborník u příležitosti mezinárodní konference XENOFOBIE a MEDIA

vydala Nadace pro svobodu slova ve spolupráci se Syndikátem novinářů České republiky v nakladatelství Votobia 1998 brož. 180 str. ISBN 80-7220-044-5

Autoři: A.Berková, V.Bělohradský, T.Brod, V.Erben, V.Faktor, L.Feldek, F.Gál, A.Gjurič, E.Goldstucker, T.Halík, M.Holcová, C.Hoschl, V.Ježek, G.Kajumov, M.Knížák, J.Kristofori, A.Lustig, Z.Mathauser, I.Mirovská, J.Mlynárik, M.Palouš, K.Pavelka, P.Pecháček, A.Pechtěrjev, P.Pithart, Z.Rotrekl, K.Sidon, J.Stránský, J.Šiklová, O.Štampach, D.Třeštík, I.Veselý, M.Vlk, T.Zábranský, P.Žantovský.

(Kapitola v tomto sborníku byla autorkou přepracována jako jedna z kapitol v knize "Za humny nejsou lvi")

Položili jsme několika desítkám významných osobností české společnosti prostou otázku: Co se vám vybaví, když se řekne "česká xenofobie"? Nežádali jsme, ani neočekávali traktát, nýbrž osobní impresi každého dotázaného. Proto je i jejich okruh tak široký a rozmanitý: najdeme zde filosofy, historiky, duchovní, spisovatele, sociology, psychology, lékaře. Ale i Slováky, Romy, Rusy žijící v Čechách, jejichž pohled na věc může být pro "našince" nezbytnou a zajímavou zpětnou vazbou?

Ukázka z knihy