Cesty víry - obálka knihy

Cesty víry

Sborník autorů a jejich zkušeností a názorů na víru

Sborník autorů: Fedor Gál, Jan Špáta, Ivan Odillo Štampach, Jan Gogola ml. a Robert Reichel, Tomáš Halík, Benjamin Kuras, Jana Hrdá, Karol Moravčík, Baruch Myers, Milena Holcová.

G plus G, Praha 2000 , 160 stran, ISBN 80-86103-33-1

(Příspěvek do tohoto sborníku byl autorkou přepracován jako jedna z kapitol knihy \"ZA HUMNY NEJSOU LVI\")

Podrobnější informace

Ukázka z knihy

 
Recenze Martina Nodla, Literární noviny říjen 2000

Příspěvky zde zveřejněné se navzájem natolik liší, že je velice těžké najít v nich společného jmenovatele. I když všechny pojednávají o víře, nelze si pod pojmem víra zde používaným představit pouze víru náboženskou. Nejzřetelněji tato skutečnost vysvítá z rozhovoru s hokejistou Robertem Reichlem, jenž patrně nevěří v nic jiného než v sebe sama. Pravým opakem Reichlovy sebestřednosti je velmi působivé a energií nabité svědectví o náboženské konverzi Jany Hrdé, odkázané v důsledku svého ochrnutí na pomoc druhých. Většinu příspěvků ve sborníku ovšem představují úvahy o víře a náboženství lidí, již mohou být s jistou nadsázkou považováni za "profesionály": židovského rabína, dvou katolických kněží a náboženského "rebela" Ivana O.Štampacha. ? Všechny tyto reflexe však po mém soudu silně převyšuje hledačské uvažování nad rozdíly i styčnými body mezi náboženstvím a vírou v různých náboženstvích a v odlišně civilizačně rozvinutých společnostech z pera cestovatelky - antropoložky Mileny Holcové.